HOTLINE:  (08) 3920 7331 - 0913 757 331

fb.pnggmail.png1421139735_Social_Media_Socialmedia_network_share_socialnetwork_network-16-128.png

Khai thuế

-Khai thuế, và làm payroll -Giữ sổ sách kế toán suốt năm cho các cơ sở thương mại. -Xin giấy phép hành nghề thương mại.

Hàng năm, ngày 15-4 là thời điểm kết thúc mùa khai thuế (bắt đầu từ tháng 1) năm trước của tất cả công dân Mỹ làm việc có thu nhập và các doanh nghiệp, hãng xưởng. Nếu quá hạn sẽ bị phạt nặng, trừ trường hợp đối tượng có yêu cầu gia hạn khai thuế.